گزارش تخلف

خانه   |  جستجو   |   گزارش تخلف   |   پشتیبانی   |   

خانه    /    مرکز پشتیبانی   /    گزارش تخلف

گزارش تخلف

گزارش تخلف

–  جهت ارسال گزارش تخلف ، لطفا نام آگهی مورد نظر ( نام کسب و کار ) را به شرح مختصر تخلف به شماره سامانه پیامک جامین هاب به شماره  3000122077  ارسال فرمایید.

–  سامانه جامین هاب پس از کسب گزارش تخلف و یا اشتباه بودن اطلاعات کسب و کار اقدام به بررسی و در صورت صحیح بودن گزارش ، اطلاعات درج شده در سامانه را ویرایش می نماید