خانه   |  جستجو   |   گزارش تخلف   |   پشتیبانی   |   

خانه    /    رویدادهای فرهنگی و هنری

رویدادهای فرهنگی و هنری

اطلاع رسانی کنسرت ، تئاتر و رویدادهای فرهنگی و هنری

جامین هاب

اصفهان

نمایش مصطفی پادگان - اصفهان

مصطفی پادگان

اصفهان

24 تا 27 شهریور

نمایش اول شخص مفرد - اصفهان

اول شخص مفرد

اصفهان

6 تا 7 مهر

نمایش بی پدر - اصفهان

کوچه نقاش ها

اصفهان

6 مهر

تئاتر – رشت

تئاتر دست خالی

دست خالی

رشت-خاتم

تا 2مهر

نمایش بهمن

بهمن

رشت-خاتم

14 تا 26 مهر

جامین هاب
باشگاه طرفداران تئاتر - جامین هاب
هدیه باشگاه طرفداران تئاتر استان گیلان
اطلاع رسانی رویدادهای فرهنگی هنری - جامین هاب
اطلاع رسانی رویدادهای فرهنگی هنری - جامین هاب
اطلاع رسانی رویدادهای فرهنگی هنری - جامین هاب