خانه    /    مرکز پشتیبانی   /    تماس با ما

ایمیل جامین هاب

  • ایمیل پشتیبانی گیلان

guillan{@}jaminsupport.ir

  • ایمیل پشتیبانی اصفهان

isfahan{@}jaminsupport.ir

  • ایمیل واحد مشترکین

subscribers{@}jaminsupport.ir

  • ایمیل مدیریت

manager{@}jaminsupport.ir

واتساپ - جامین هاب

  • پشتیبانی اصفهان

09134633582

  • پشتیبانی فنی سایت

09128177295

آدرس - جامین هاب

  • دفتر شمال کشور

رشت ، خیابان امام ، میدان دکتر حشمت ، مرکز رشد واحد های فناور پارک علم و فن آوری گیلان ، واحد 208

رویدادهای فرهنگی هنری - جامین هاب

  • پشتیبانی امور رویدادهای فرهنگی و هنری(کنسرت ، تئاتر و... )

09129439047

پیگیری بلیت خریداری شده از سامانه هفت ساز

سامانه پیام کوتاه - جامین هاب

  • سامانه پیام کوتاه

3000122077

50004000777